top of page
GRO_9185.jpg

About

Ik houd van impact maken. Van echt een verschil maken voor een persoon. En om te helpen een systeem in beweging te krijgen, in de maatschappij of binnen een bedrijf. Met ambitie op avontuur en in nauwe samenwerking. Van elkaar lerend en iedere dag een stap in de goede richting zetten. 

 

Bij BitesWeLove werk ik als directeur en co-founder met heel veel plezier nauw samen met Marleen Basart. Wij hebben hetzelfde doel: Een succesvol Europees merk dat draait om gezond snacken bouwen. En we zijn aanvullend in wat we doen. Na een aantal jaren full time verantwoordelijk te zijn geweest voor de strategie, financiën, operations en productontwikkeling ben ik nu wat meer op afstand. Ik bouw nog één dag per week mee aan het bedrijf en focus me dan op de lange lijnen, de volgende stappen, of we doen wat we van plan waren, op hoe het gaat met ons team en wat zij nodig hebben.

Terug naar die ene dag in de week is een bewuste keuze. Ik wil me richten op waar ik echt goed in ben en het verschil kan maken. Met één been erin en één been helpen bij het schalen van een bedrijf en de ondernemers begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Dat ik nu voor impact scale ups werk en mensen help bij hun persoonlijke ontwikkeling had ik net na mijn studie bedrijfskunde niet kunnen voorzien. Ik ben gestart in de financiële sector. Ik werkte voor Nedship Bank, een bank die schepen financierde. Echt een fijne basis, altijd Engels spreken, Excel sheets bouwen, klopt de cashflow, de structuur, wat zijn de risico’s. En ondertussen op reis, veel bedrijven zien en analyseren, onderhandelen, kansen zien en pakken. Toen die Nederlandse ondernemende bank werd overgenomen door een formele Duitse bank, ben ik voor mijzelf begonnen. Ik werd financieel en strategisch adviseur voor scheepvaartbedrijven. Weer een nauwe samenwerking, met drie oud-collega’s van Nedship Bank en onder andere voor een Spaanse reder waar ik meer dan 20 jaar mee heb samengewerkt. Onderhandelen bij fusies en overnames, ingewikkelde financieringsstructuren opzetten, interim CFO, grote getallen, internationale klanten en spannende verhalen.

Mijn Top 5 Clifton Strenghths

geven een goed beeld van mijn sterke punten.

 

1. Relatievorming

U geniet van nauwe relaties met anderen. Het geeft u veel voldoening om samen met vrienden hard te werken om een doel te bereiken.

 

2. Strategisch

U kunt alternatieven bedenken. Als u een scenario voorgelegd krijgt, ziet u snel de relevante patronen en problemen.

 

3. Individualisering

De unieke kwaliteiten van elke persoon fascineren u. U hebt de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

 

4. Leergierigheid

U hebt een sterke wens om te leren en wilt uzelf blijven verbeteren. U wordt met name eerder gefascineerd door het leerproces dan door het resultaat ervan.

 

5. Prestatiegerichtheid

U werkt hard en beschikt over veel uithoudingsvermogen. Het geeft u veel voldoening om bezig te zijn en productief te blijven.

 

https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/home.aspx

Voor één van de laatste opdrachten die ik deed was ik in een kleine stad in China. Ik moest zorgen dat de schepen die bij een failliete scheepswerf lagen zoals afgesproken in eigendom kwamen van de Nederlandse investeerders. Het duurde bijna 3 weken in plaats van 3 dagen. Iedere dag was Groundhog day: aan het eind van de dag leek alles rond en de volgende ochtend waren er weer dezelfde obstakels. Pas toen ik me volledig had aangepast aan het Chinese dreigen, schreeuwen en intimideren kwam er schot in de zaak. Weer thuis dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk gedaan: een moeilijk puzzeltje opgelost en m’n belofte gehouden. Maar ik vond het echt niet leuk. Dat wilde ik anders gaan doen. Daarna ben ik aan mijn beweging begonnen van financieel adviseur in de scheepvaartsector naar start up / scale up food-ondernemer. Terug naar mijn basis, mijn liefde voor eten, iets opbouwen waar ik trots op ben.

 

Ik geniet van het blijven leren, mijzelf nieuwe vaardigheden eigen maken en ondertussen ben ik blij met mijn financiële en consultancy kennis en ervaring. Die omschakeling van scheepvaart naar scale up in food ben ik begonnen bij Willem&Drees. Zo inspirerend om van dichtbij de dromen en gedrevenheid van Willem Treep en Drees Peter van den Bosch om het voedselsysteem te veranderen mee te maken. En ondertussen te leren over hoe een bedrijf in voedsel produceren en verkopen werkt.

In 2021 ben ik een de driejarige coachingsopleiding bij Phoenix gaan volgen. Ook om zelf goed in de spiegel te kijken en mijn patronen te leren kennen en (proberen) aan te passen nadat ik een licht hartinfarct had gehad. En omdat het me opvalt dat een prachtig plan ieder jaar opnieuw kan worden gemaakt als dezelfde mensen erop dezelfde manier aan blijven werken. Wat ik daar over mijzelf, samenwerken en systemisch werken heb geleerd geeft me extra gereedschap en perspectief,  echt aanvullend aan de cijfers en strategieën. Heel waardevol om te integreren in mijn manier van werken.

bottom of page